Fuel Oil & Gas Oil

Fuel Oil koyu renkte, akışkanlığı düşük bir petrol ürünüdür. Elektrik, ısı ya da buhar sistemlerinde kullanılabilen Fuel Oil, her türlü endüstriyel fabrika, tesis ve binalarda tercih edilmektedir. Kolay pompalanır, yanar ve tasarruf sağlar. Havayı kömüre göre daha az kirletir.
Denizcilik Yakıtı ( Bunker Fuel ) teknik olarak gemilerde kullanılan her türlü yakıtı ifade eder. Adını buharlı gemilerin kömür kullanarak makinalarını çalıştırdığı dönemlerde gemilerde ve limanlarda bulunan yakıt tanklarının o yıllardaki ifade şeklinden almıştır. Günümüzdeki karşılığı yakıt tankıdır.

Gelişmiş gemi dizel makinalarında ve buhar kazanlarında ham petrolden elde edilen sıvı yakıtlar kullanılıyor. Bu yakıtlar Marine Fuel Oil, Dizel Oil ve Marine Gas Oil. Gemi işletme giderlerinin büyük bir kısmını yakıt giderleri oluşturduğu için hem gemi makinalarının performansı hem de çıkabilecek problemlerin getireceği yüksek maliyetler, yakıtlar için belirlenmiş standartlara uyulmasını gerektiriyor. Makinaların özelliklerine göre, makina üreticilerinin belirttiği nitelikteki yakıtları kullanmak performans ve arızaların minimize edilmesi açısından büyük önem taşıyor. Günümüz teknolojisiyle üretilen gemi makinaları ağır, akışkanlığı düşük, ve dolayısıyla daha ucuz olan yakıtları tüketebilmekte.

Geçmişte denizcilik şirketlerinin teknik departmanları için kötü yakıtların makinalar üzerindeki etkileri zamanla bir kat daha önem kazandı ve gemilere yakıt seçimi konusuna daha fazla özen gösterildi. Denizcilik sektöründe yakıt siparişi verilirken sadece viskozite değerinin yeterli olmadığı, yakıtın diğer özelliklerinin de önemli olduğu anlaşıldı. ISO (International Organization for Standardization) çalışma grubu tüm şartname taslaklarını tamamlayarak 1987 yılında deniz yakıtları için ilk uluslararası yakıt standartlarını yayınladı. Bu standartlar 8217 sayısı altında listelendi ve en son güncelleme 2010 yılında yapıldı. Marine Fuel Oil diye tanınan Residual (atık) ve Marine Gas Oil diye tanınan Distillate (damıtılmış) petrol ürünü olmak üzere iki kategori altında sınıflandırıldı.

Bu arada gemi makinalarında LNG (Liquefied Natural Gas) kullanımıyla alakalı müsbet beklentilerin olduğu ve neticelerin alındığı  çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini unutmayalım.  LNG’nin yakın gelecekte, muhtemelen 2015 yılı içerisinde, her anlamda rekabetçi bir ürün olacağı öngörülmekte. Gemi yakıtı olarak LNG yaygın bir ilgi üretti ve artan bir rol üstleneceği de açık. Çok daha az toksik emisyon oluşturması ve gelecekte dağıtım altyapısı tamamlandığında daha ekonomik olabileceği müspet bir beklenti. Ancak, günümüzde gemi sahipleri için mevcut gemileri LNG kullanımına dönüştürmenin ekonomik olmaması ve yeni inşa maliyetlerinin %20 nispetinde yüksek olması sebebiyle genellikle çekici değil. LNG de doğal operasyonel ve finansal riskler getiriyor. Savunanların inanıyor olması hızla benimsemeyi gerektirmez. Tedbirli davranıp altyapının oturmasını beklemek daha mantıklı bir tutum ve yatırım olabilir.

Bunkerist’i görevlendirmeniz halinde, talep ettiğiniz denizcilik yakıtını, tercih ettiğiniz alternatif ihrakiye firmalarının rekabetçi, güncel, uluslararası kabul görmüş standartlara haiz ürünleriyle sizlerin hizmetine sunmak bizi onurlandıracaktır.