Hakkımızda

Denizcilik sektöründe transit yakıt ve madeni yağ ticareti, aracılığı, satış öncesi ve sonrası destek hizmetleriyle faaliyet gösteren Bunkerist Trading & Brokering yirmi beş yılı...

Fuel Oil & Gas Oil

Fuel Oil koyu renkte, akışkanlığı düşük bir petrol ürünüdür. Elektrik, ısı ya da buhar sistemlerinde kullanılabilen Fuel Oil, her türlü...

Denizcilik Yağları

Yağlama elemanları hakkında karar vermek önemli. Yağlar optimum verim elde etmek için tasarlanmış her türlü koruyucu veya adaptif bakım...

Küresel Ağ

Bunker bir geminin dinamik çalışma programının sadece bir unsurudur, ancak kritik bir operasyonu olarak kategorize edilir. Yakıt siparişi özenli...

Küresel Aracılık (Brokering)

Bunker bir geminin dinamik çalışma programının sadece bir unsurudur, ancak kritik bir operasyonu olarak kategorize edilir.  Yakıt...

Küresel Ticaret (Trading)

Bunker bir geminin dinamik çalışma programının sadece bir unsurudur, ancak kritik bir operasyonu olarak kategorize edilir.  Yakıt siparişi özenli...

Kalite ve Miktar

Kabul edilebilir bir kalitede yakıtın güvenilirliği ürünün mevcudiyeti, meşei, geminin ihtiyacı ve tedarikçi seçimi vb. gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Ürünün fiyatı...

Operasyonel Müdahale

Fiziksel Bunker ikmal işlemleri sırasında ürünün kalitesi, miktarı, zaman kaybı, taşma, dökülme ve sızıntılar dikkate alınması gereken önemli öğelerdir. Taşma, dökülme...

Lojistik

Asıl olan armatörün, kiracının veya işletmecinin en ucuz maliyetle madeni yağ ve yakıt tedarik etmesi ve tüm maliyetlerini optimize...

Teknik Destek

Günümüz teknolojisinde global ikmal noktalarını besleyen rafineriler aynı standartlarda üretim yapamazlar, bu durumda ikame ürünlerin nazarı dikkate...

Bilgi, Analiz, Sentez

Enformasyon (malumat) en genel anlamda belirli ve görece dar kapsamlı bir konuya ilişkin, derlenmiş bilgi parçasıdır. Tam...

Risk Yönetimi

Risk, gerçekleştiği takdirde, bir projenin hedefleri üzerinde olumlu ya da olumsuz etkisi olup olmayacağının belirsiz olduğu bir...

Kirli Atık Yok Etme

Bu hizmet tamamen öncelikle kanun ve yönetmelikler, daha sonrasında yerel otoritenin onayıyla hayata geçer. Yerel otorite inisiyatifini...

Acentelik Desteği

Acente, ticari temsilci, ticari vekil gibi belirli bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak belirli bir yöre veya...

Tazminat Takibi

Transit yakıtların kalitesindeki bölgesel farklılıklar armatörleri ve kiracıları endişelendirmeye devam etmekte. Son 30 yıl içindeki gelişmiş arıtma teknikleri ve...